Yliopistolaboratorion ratkaisu

Yliopiston laboratorioratkaisun tulee luoda turvallinen, mukava ja kaunis laboratoriotyöympäristö. Toimistoalue erotetaan laboratorioalueesta, eli muodostuu valvomaton alue ja valvottu alue. Fysikaalisen ja kemiallisen laboratorion toiminta-alueita ovat pääasiassa: näytteen esikäsittelyalue, kemiallinen analyysihuone, instrumenttianalyysialue ja reagenssihuone,

Yliopistolaboratorion perussuunnittelu


A. Erillinen toimistotila ja kokeellinen alue;
B. Näytteenkäsittelyhuone on erotettu instrumenttianalyysihuoneesta;
C. Erilliset tilat erityyppisille instrumenttihuoneille, jotka voivat häiritä toisiaan;
D. Erityyppiset näytteenkäsittelytilat on erotettava toisistaan;
E. Orgaaninen huone erotetaan epäorgaanisesta reagenssihuoneesta;
F. Erottele palava kaasu ja palamaton kaasu;
G. Erottele laitteen käyttämä sähkö muusta sähköstä;
H. Samantyyppisiä laitteita, jotka eivät aiheuta häiriöitä, voidaan suunnitella samaan huoneeseen;
I. Kaasun toimitusta tarvitsevat välineet tulisi koota yhteen mahdollisimman paljon.

Yliopistolaboratorion ratkaisutuotteet

Lähetä kysely yliopiston laboratorioprojekteista

Siirry alkuun
Skannaa koodi